Гранит

Colorshadow е от Пионерите в разработката и разпространението на точковата графика върху гранит в България от 1993г.

Всички гравюри в Colorshadow са изцяло ръчна изработка. За изписването на шрифтове и графични /без полу-тонове/изображения, се използват пясъкоструйни машини с цел дълбочина и трайност на изображенията.
Приложението на каменната техника е основно ориентирана към екстериора за външни фасади. Сгради стени и постройки, като в това число влизат и всички паметни плочи и паметници на културата. Също така се изработват и табели на улици, площади и други. Това са най-трайните във времето изображения, надписи и декорации.