Инструкции за монтаж

 Инструкции за монтаж на гипсови профили върху стена/таван/

I.ПРЕДПОДГОТОВКА  Използват се гипсови лепила: за България: на „BORO”, “Vip Gips”, Ätashkun и други.

а) Сместа се разтваря във вода и се разбива до хомогенност подходяща да се маже, като разтопено масло върху филия хляб.

б) Профила и стената е хубаво да са влажни – намокрени с четка.
в) Ако има някаква боя, блажна или латексова, мястото, където ще се лепи с лепилото, да се надере със шпатола или цикла до показване на суровата мазилка или тухла/ бетон.

  1. НАЧАЛО С чертилка се трасират замерените разстояния и отстояния, където ще се полагат гипсовите детайли.

а) След разчертаване на помещението се разиграва сухо мерително монтиране.

б) Подравняват, режат и се напасват дължините и ъглите (вътрешни и външни) на профилите. *използва се Miter Box.

в) Монтират се по линиите напасвателни трупчета, на които да лягат профилите и най-вече, там където ще се снаждат.

*ВАЖНО! Colorshadow препоръчва закрепянето на детайлите да се извършва с винтове за дърво с подходяща дължина и дебелина, според дължината и широчината на профила.

Винтовете да са от неръждаема стомана!

* Да се предвиди и въздушната кухина стена- профил/детаил/.

III. ПОДГОТОВКА ЗА УКРЕПВАНЕ ДЕТАЙЛ-СТЕНА След закрепването на напасващите трупчета, да се направят фаски в гипсовите профили и да се навият винтове от неръждаема стомана, стърчащи достатъчно, че да бележат след полагането на профила на стената, местата където ще се монтират дюбелите за тези винтове.

*Дюбелите трябва да отговарят на спецификата на материала, върху който ще се монтират гипсовите профили. Тухла/бетон.

*Важно! За монтаж на гипсови профили и детайли върху гипсокартон или дървена ламперия, дюбели не са необходими.

IV.ПРОВЕРКА След проиграване на сух монтаж на детайлите „на сухо” – (без лепило), с цел да се установи пасват ли всички дюбели на местата с винтовете се подготвят профилите с лепилото.

*ВАЖНО! Colorshadow препоръчва да се маже всеки един гипсов детайл /профил, парче/, непосредствено преди монтаж. Време за работа на материала положен върху гипсовия профил около 2 мин.

  1. МОНТАЖ След залепяне и притискане на парчето към стената, така че да се уплътни добре и да изплюе лепилото, се завинтват винтовете в дюбелните отвори със умерена сила на затягане, достатъчна и не по голяма от необходимата за закрепянето на гипсовият профил към стената/ тавана /подпрозоръчната рамка/.

Въртенето се преустановява, когато винта си влезе в предварително оформената си фаска и не стърчи.

  1. ФУГИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ Ръбчетата, фасетите и оформянето на ъглите се моделират със същото гипсово лепило, като за целта местата се мокрят с мека четка и вода, периодично след всяко заглаждане с необходимите моделиращи инструменти (шпакли, лансети, малки мистрии). Профилите са готови за боядисване и декориране след окончателното им изсъхване на стената. Времевия интервал зависи от влажността и температурата в помещението.

VII. ВИДЕО Препоръчваме ви да изгледате примерните инсталационни клипове в YouTube, демонстриращи нагледно етапите и процедурите по монтажа на гипсовите профили и розети:

  1. Plaster Coving Installation – Tools Needed For Fixing Plaster Coving
  2. Plaster Coving Installation – How To Cut An Internal Mitre
  3. Plaster Coving Installation – Fitting Plaster Coving
  4. Plaster Coving Installation – How To Fill A Mitre

Colorshadow Ви пожелава успех!